GDPR-implementasjon med Sesam

Last edited: 16.03.2018 13:40 | Published: 16.03.2018 13:40

Uansett om du har analysen på plass eller ikke, så er det på tide å tenke på den praktiske gjennomføringen. Ved hjelp av SESAM kan virksomheten levere gode, tekniske tjenester i god tid før fristen.

Sesam GDPR Plattform håndterer alle utfordringer knyttet til behandling av data og den registrertes tilgang til disse – alt på ett sted. Dette inkluderer blant annet sikker innlogging samt tilgang og administrasjon av personopplysninger og samtykker.

Varighet:

1 dag, kl 09:00 - 16:00

Pris:

6.300 (9.800 inkludert et år SESAM GDPR Plattform-abonnement)

Målsetning:

Etter å ha deltatt på vårt GDPR-kurs skal du ha god oversikt over de åpenbare kravene i lovverket, og hvordan disse får betydning for din bedrift. Du vil har kjennskap til en teknisk løsning som kan løse virksomhetens utfordringer knyttet til behandling av data og kundens tilgang til disse. Du trenger ikke å ha tatt andre GDPR-kurs i forkant av dette kurset.

Kursbeskrivelse

Dette kurset gir deg en god oversikt over basiskravene en virksomhet må levere til de personene de har data om, og hvordan disse får betydning for din virksomhet. Du blir introdusert til SESAM GDPR Plattform, et verktøy som kan hjelpe deg med å etterleve disse kravene i GDPR, slik at dere kan implementere forordningen og levere gode, tekniske tjenester i god tid før fristen.

I tillegg til arbeidet med analyse og dokumentasjon, er det to viktige ting virksomheten bør tenke på – kommunikasjon med den registrerte og det å få kontroll over den kontinuerlige flyten av personopplysninger.

Et godt system er nødvendig for å etterleve kravene i GDPR så effektivt som mulig. Å levere ut kundens data manuelt er nemlig ingen god idé. SESAM GDPR Plattform håndterer alle utfordringer knyttet til behandling av data og kundens tilgang til disse – alt på ett sted. Dette inkluderer blant annet sikker innlogging og anonymisering samt tilgang og administrasjon av personopplysninger og samtykker.

Med SESAM GDPR Plattform kan virksomheten levere tjenester av høy kvalitet mens den sparer tid og penger.

Kursinstruktører

Axel Borge

Axel store lidenskap er alle de mulighetene som åpner seg hvis man har riktige data til rett tid. Axel leder Sesam, og har 25 års erfaring fra IT-bransjen blant annet som utvikler og arkitekt, gründer og nå leder for produktdivisjonen i Bouvet. Axel har vært aktiv i utviklingen av datadrevne tjenester de siste 10 årene, og har brukt denne erfaringen for å bygge skytjenesten Sesam.

Axels visjon er å demokratisere data, og han ser på GDPR som en fantastisk mulighet for enkeltmennesker å få tilbake kontrollen over egne data, samtidig som det gir seriøse virksomheter unike muligheter til å bruke data til innovasjon.

Graham Moore

Graham er produktsjef i Sesam. Han jobber for tiden også med GDPR-implementering hos Hafslund Nett.

Kursinnhold

De viktigste kravene som alle bedrifter må etterleve og løse teknisk, uansett virksomhetsområde.

SESAM GDPR Plattform og hvordan innsynsportalen møter kravene i forordningen og legger til rette for at brukeren får tilgang til og administrerer egne data og samtykker m.m.

Funksjonelle krav som SESAM GDPR Plattform kan løse for din virksomhet:

 • Innebygd personvern (art. 25) - også for eksisterende systemer
 • Rett til innsyn (art. 15)
 • Samtykkehåndtering (art. 7)
 • Rett til å bli glemt (art. 17)
 • Rett til korrigering (art. 16)
 • Rett til dataportabilitet (art. 20)
 • Underretning om brudd (art. 34)
 • Rett til å motsette seg behandling (art. 21)
 • Rett til å motsette seg automatiserte avgjørelser (art. 22)
 • Rett til å begrense behandling (art. 18)
 • Anonymisering

Praktisk oppgave der vi sammen tar i bruk SESAM GDPR Plattform. Kursdeltakerne kan selv se hvordan man utfører anonymisering vha verktøyet.

Målsetning

Etter å ha deltatt på vårt GDPR-kurs skal du ha god oversikt over de åpenbare kravene i lovverket, og hvordan disse får betydning for din bedrift. Du vil har kjennskap til en teknisk løsning som kan løse virksomhetens utfordringer knyttet til behandling av data og kundens tilgang til disse. Du trenger ikke å ha tatt andre GDPR-kurs i forkant av dette kurset.

Krav til forkunnskaper

Ingen krav.

Ta kontakt