Sesam tilrettelegger for vekst og nye partnerskap

1. April 2019

Sverre Hurum og Axel Borge

Bouvet skiller ut den populære dataplattformen Sesam som eget selskap, for å møte økt etterspørsel fra stadig flere partnere.

– Tidspunktet er perfekt for å skille ut Sesam nå. Vi har de riktige menneskene, referansene, partnerne og kundene for å gi oss rask vekst. Men mest av alt, vi har det riktige produktet som gjør det mulig for våre kunder og partnere å skape innovasjon og tjenester av gode data. Vi er dataplattformen for kunstig intelligens-løsninger som ønsker suksess, sier daglig leder i Sesam, Axel Borge.

Plattform for innovative AI-tjenester

Sesam samler, kobler, rydder og deler enorme mengder data, på tvers av gamle systemer, dyre lisenser og hundretusenvis av nye sensorer og målepunkter. I dag spiller Sesam en viktig rolle i blant annet beregning av predikativt energiforbruk for Hafslund, personflyt for Avinor og arbeidet med å bygge digitale tvillinger hos Aker Solutions. Et fellestrekk er at effektiv tilgang på data, av høy kvalitet, åpner for nye idéer og muligheter.

Capgemini, KPMG, Sysco, og selvfølgelig Bouvet, er partnere som benytter Sesam for å tilby innovative løsninger basert på egne og kunders data. Med Sesam som selvstendig selskap åpner det seg muligheter for nye nasjonale og internasjonale partnerskap.

– Det mangler ikke på kreative tanker og gode idéer rundt morgendagens AI-tjenester. Utfordringen alle støter på er å sikre helhet og kvalitet på dataene, enten våre partnere lager tjenester for forvaltning, energi, transport, juss, helse eller hvilken som helst annen sektor. Vi er verdenslende på å samle og gjøre tilgjengelig data, slik at våre partnere kan konsentrere seg om å lage gode, bransjespesifikke analyse- og AI-tjenester, sier Borge.

Gir større verdi av nye data og gamle systemer

Det er mer enn fem år siden Bouvet så verdien i å skape en god dataplattform for kundene, og da aller først for Hafslund. Sesam ble til for å kunne samle data fra tilårskomne systemer, krevende lisensløsninger og nye målertjenester. Sesam ga Hafslund kontroll og eierskap over egne data, og mulighet til å bygge nye tjenester for selskapet og sluttkundene, med økt effektivitet og vesentlige besparelser.

– Sesam har et forsprang gjennom lang erfaring og et solid produkt. Nå har vi valgt å skille ut Sesam som eget selskap for å møte etterspørselen fra partnere. Dette er en naturlig utvikling for å gjøre kompetansen i Sesam tilgjengelig for flere, sier Sverre Hurum, konsernsjef i Bouvet.

Sesam skal eies av Bouvet og de ansatte, og vil operere som eget selskap i løpet av andre kvartal 2019. Sesam har løpende doblet omsetningen de siste årene, og forventer med sine 35 ansatte å omsette for over 60 millioner kroner i inneværende år.

Kontaktinformasjon

Axel Borge, axel.borge@sesam.io, +47 905 92 955‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬