Datadrevne byggeprosesser og samhandling i en sammensatt moderne hverdag

Sesam Dataplattform løser byggeindustriens utfordringer til digitalisering, kompleksitet og personvern med ny datadrevet flyt

Det pågår en digitalisering av samfunnet på alle plan der aktørene forventes å kunne kommunisere og synkronisere data seg i mellom, men det er ikke utviklet enhetlige modeller eller måter for dette. Store prosjekter innen EU og globale initiativ fokuserer på å minske energisløsing og bedre dra nytte av energiressursene vi har til rådighet, mens stadig mere avanserte bygninger og tjenester bruker energi smartere.

Byggeprosjekter blir stadig mer komplekse og intrikate der man nå hensyntar mange flere aspekter enn tidligere, og kravene som stilles til datautveksling og samhandling er i en rivende utvikling. Virtual Design and Construction (VDC), BIM og digitale tvillinger hjelper til å forstå mere komplekse sammenhenger og sammenstille data med komponenter slik at de store datamengdene blir mere håndgripelige.

Der arkitekter og planleggere tidligere i byggebransjen brukte en håndfull applikasjoner i 2007, bruker de opptil et tjuetalls applikasjoner i dag. Sesam er en iPaaS som forenkler hverdagen.

Last ned løsningsbeskrivelse

Last ned Sesam produktarkLast edited: 28.10.2019 | Published: 28.10.2019

Sesam
All your data – Connected

info@sesam.io

Contact

If you have any questions please do not hesitate to contact us.
Call, send an email or come to our new offices and get a cup of coffee.

Get in touch